Stichting Overloon War Chronicles bestaat 1 jaar

Overloon War Cemetery June 2022

Op 7 juli 2021 werden al onze initiatieven zoals “lichtjes op oorlogsgraven” en de zoektocht naar de portretfoto’s en achtergrondverhalen ondergebracht in Stichting Overloon War Chronicles. Nu, één jaar later zijn we trots op wat we al allemaal bereikt hebben. Al 134 portretfoto’s zijn gevonden van de 281 begraven militairen op Overloon War Cemetery. Ruim 90 achtergrondverhalen waaraan gewerkt is en waardoor veel nieuwe contacten opgebouwd zijn met families van de militairen. Er is een website gelanceerd met uitgebreide achtergrondinformatie en waarop al veel interessante biografieën te lezen zijn. We hebben een zeer geslaagd adoptieplan gerealiseerd, waardoor alle graven inmiddels geadopteerd zijn.

Ons team is uitgebreid met een aantal nieuwe personen die meehelpen schrijven, researchen, de website publiceren en meedenken over onze activiteiten gedurende het jaar. Kortom met veel vertrouwen gaan we op de ingeslagen weg door en zullen onze projecten de Slag om Overloon levend houden en die uitdragen, zowel nationaal als internationaal, mede gericht op de toekomstige generaties.

Overloon War Chronicles Foundation exists 1 year!

On 7 July 2021, all our initiatives such as “lights on war graves” and the search for the portrait photos and background stories were incorporated into the Overloon War Chronicles Foundation. Now, one year later, we are proud of what we have achieved: 134 portrait photos found of the 281 buried servicemen at Overloon War Cemetery. More than 90 background stories have been worked on, and many new contacts have been established with the families of the servicemen. A website has been launched with extensive background information and where many interesting biographies can be read. We have realised a very successful adoption plan, as a result of which all graves have now been adopted.

Our team has been expanded with a number of new persons who help with writing, researching, publishing the website and thinking about our activities during the year. In short, with a lot of confidence, we will continue on our chosen path and our projects will keep the Battle of Overloon alive and propagate it, both nationally and internationally, also targeting future generations.

volg ons op

e-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
correspondentieadres:
Holthesedijk 2 a, 5825JG Overloon

Kvk nummer: 83346422
Banknummer: NL04 RBRB 8835 3869 69
t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles

©2021 Overloon War Chronicles