Hoofddoel van de Stichting Overloon War Chronicles

Stichting Overloon War Chronicles werd eind 2020 opgericht als Werkgroep Overloon War Cemetery. Hoofddoel op dat moment was de foto’s en verhalen te achterhalen van alle 281 op de Commonwealth War Graves Commission-begraafplaats in Overloon begraven Britse militairen.
Maar aangezien vanuit de werkgroep al snel meer initiatieven en doelen ontstonden los van het kerkhof dekte de naam van de werkgroep niet alles meer.

Er werd gekozen om de werkgroep om te zetten naar een stichting om de werkgroep officiëler te maken en om alle projecten, nu en in de toekomst, onder de stichting te kunnen plaatsen. Daartoe werd op 7 juli 2021 Stichting Overloon War Chronicles opgericht. Onder deze stichting wordt de diversiteit aan taken en projecten, expertise en specialistische kennis samengebracht en gecoördineerd.

Al onze projecten hebben tot basisdoel de geschiedenis van de Slag om Overloon levend te houden, uit te dragen. Zowel nationaal als internationaal, mede gericht op de toekomstige generaties.

Bestuur Stichting Overloon War Chronicles

Het bestuur van de Stichting Overloon War Chronicles, v.l.n.r. secretaris Piet Peters, voorzitter Leo Janssen en penningmeester Oscar Huisman.

Donaties

Draagt u onze stichting, onze initiatieven en onze projecten een warm hart toe en wilt u deze financieel ondersteunen, dan kunt u een bedrag overmaken op Banknummer NL04 RBRB 8835 3869 69  t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles. 

Overloon War Chronicles is een stichting zonder winstoogmerk, alle initiatieven en projecten onder de Stichting OWC worden kostendekkend gehouden. 

Projecten

Fotoproject

  • Het genoemde fotoproject met betrekking tot de 281 oorlogsgraven.
  • Daarnaast de verhalen van de betreffende militairen vastleggen voor onder andere de nabestaanden van de betreffende militairen. Dit via onze eigen onafhankelijke research.

Archief en kennisprojecten

  • Opzetten van een digitaal archief met betrekking tot de Slag, voor iedereen toegankelijk, uit de diverse privé-archieven. Ontsluiting van alle digitale informatie.
  • Opzetten van een centraal kenniscentrum met betrekking tot de Slag om Overloon en Venray, in al zijn facetten, daarbij studiegroepen opzetten over specifieke onderdelen van de Slag en nationale en internationale gastsprekers uitnodigen. Het kenniscentrum zal voorlopig worden gevestigd in Groeningen, in het Museum van Postzegel tot Tank.
  • Opzetten van educatieprojecten richting basisscholen en voortgezet onderwijs.

volg ons op

e-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
correspondentieadres:
Holthesedijk 2 a, 5825JG Overloon

Kvk nummer: 83346422
Banknummer: NL04 RBRB 8835 3869 69
t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles

©2021 Overloon War Chronicles