Op zoek naar oud- en nieuwe adoptanten voor het Engels kerkhof

graf adopteren Overloon

Stichting Overloon War Chronicles (hierna te noemen OWC) is voornemens de 281 militaire graven van de Commonwealth War Graves Commission op de Overloonse begraafplaats opnieuw ter adoptie aan te bieden.

Deze adoptie wordt ondersteund door de Commonwealth War Graves Commission.
De Stichting is er zich van bewust, dat er vanuit het verleden door meerdere, voornamelijk lokale families aanspraak gemaakt kan worden op eerdere adoptie van graven, zelfs vanaf de ingebruikname van de begraafplaats in 1947.
Helaas is het niet meer mogelijk alle rechthebbenden hiervan te achterhalen.

Alvorens definitief over te gaan tot het toewijzen van de graven is het daarom noodzakelijk om inzage te krijgen in hoeverre rechthebbenden hun aanspraak op adoptie opeisen dan wel hiervan afstand willen doen. De Stichting van haar kant zal de bestaande adoptierechten respecteren.

De Stichting verzoekt daarom rechthebbenden om zich voor 1 april 2022 te melden en aan te geven of zij de adoptie willen voortzetten dan wel hiervan afstand willen doen. Indien op voornoemde datum geen aanspraak is gemaakt op eerdere adoptie van een graf, gaat de Stichting er vanuit dat er geen rechthebbenden meer zijn of dat er geen belangstelling meer voor is en dat het graf opnieuw ter adoptie kan worden aangeboden.

Daarnaast is het vanaf heden voor personen, bedrijven, scholen, organisaties en verenigingen mogelijk een graf te adopteren. Bij de aanvraag kan de kandidaat-adoptant een voorkeur uitspreken voor een bepaald graf. OWC zal bij de toewijzing zoveel mogelijk rekening houden met de door de kandidaat-adoptant uitgesproken voorkeur.

Voor zowel oud- als nieuwe adoptanten geldt, dat zij zich niet meer hoeven aan te melden als zij dat in het recente verleden al aan OWC hebben gedaan.

Via de website van de Stichting kunt u het adoptiereglement lezen en zich aanmelden voor de adoptie van een graf. Kijk hiervoor op deze website onder het kopje adoptie.
 

volg ons op

e-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
correspondentieadres:
Holthesedijk 2 a, 5825JG Overloon

Kvk nummer: 83346422
Banknummer: NL04 RBRB 8835 3869 69
t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles

©2021 Overloon War Chronicles