Harrison | Leslie

 • Voornamen

  Leslie

 • Leeftijd

  31

 • Geboortedatum

  18-08-1913

 • Datum overlijden

  13-10-1944

 • Servicenummer

  3461715

 • Rang

  Sapper

 • Regiment

  Royal Engineers,17 Field Coy.

 • Grafnummer

  II. C. 5.

sapper Leslie Harrison
Leslie Harrison
Grave Leslie Harrison
Grave Leslie Harrison


Biografie

Leslie Harrison werd geboren in Southport, Lancashire in 1913. Hij was de enige zoon van Edwin Hodson Harrison (overleden 1933) en Sarah Harrison (1883-1964). Hij had een zus, Olive Mary Harrison-Houghton (1916-2007). Zijn vader stierf in 1933, slechts 52 jaar oud. 
Leslie was toen 20 jaar oud. 
Hij trouwde met Mabel Sumner (geb. 7.10.1917) in Birkdale, St John in 1939. Mabel werkte in een wasserij als inpakster. Zij kregen een dochter in 1944, Pamela genaamd. Het is niet zeker of hij zijn kind ooit heeft gezien.
Mabel hertrouwde in 1946 met Richard Kenneth Green, die Pamela toen heeft geadopteerd. De familie woonde op 230, Guildford Rd, Birkdale, Southport, Lancashire.

Leslie ging op 14-jarige leeftijd van school en werd metselaar. Hij is in dienst gegaan bij 17 Field Company Royal Engineers.  Deze eenheid landde op D-day, 6 juni 1944, op Sword Beach in Normandië en heeft de complete bevrijding van West-Europa meegemaakt.

Leslie is gesneuveld door sluipschutter-vuur op 13 oktober 1944, één dag voor de uiteindelijke bevrijding van Overloon, samen met vier soldaten van The King’s Shropshire Light Infantry.

 • Private Herbert Sydney Bayley, 28 jaar (1074827), 
 • Private John Fereday, 28 jaar (14561652),
 • Lieutenant Michael Hardy Child Bellamy, 20 jaar (293708)
 • Private William Victor Woodfield, 24 jaar (4036769)

Ze worden alle vijf tijdelijk begraven in de tuin van familie Borghs aan de Vierlingsbeekseweg en herbegraven, naast elkaar, op 13 mei 1947 op het Common Wealth oorlogsbegraafplaats te Overloon. Leslie Harrison werd 31 jaar.

De familie Harrison heeft in de jaren na de oorlog regelmatig contact gehad met de familie Borghs, maar dat contact is langzaamaan verwaterd. Ook hebben zij het graf van Leslie verscheidene keren bezocht.

Mabel Harrison Sumner schrijft in 1957 een brief aan de familie Borghs:

“Lieve Familie Borghs,
Mijn dochter en ik zijn verleden woensdag goed thuis aangekomen.
Wij zijn het Hollandse volk zeer dankbaar dat zij ons zulk een prachtig welkom gegeven hebben.
Ik zou U graag bedanken dat U ons in Uw huis opgenomen hebt en mij geholpen hebt om het graf van mijn overleden man te bezichtigen.
Dertien jaar schijnt een lange tijd om te wachten op een bezoek aan het graf, maar het is iets waar ik altijd naar verlangd heb.
Ik hoop dat mijn dochter Overloon nog eens zal kunnen bezoeken, en ik ben blij dat wij elkaar ontmoet hebben.
Uw toegenegen …” 

De familie Borghs verzorgde trouw de bloemen op de graven van de vijf gesneuvelden, zoals de foto met mevr. Borghs aantoont.

Mevrouw Borghs bij het graf van Leslie Harrison
Mevrouw Borghs bij het graf van Leslie

Een laatste bezoek van de familie Harrison was in 2016. Zij hebben toen in het oorlogsmuseum een film gezien, waarin Duitse sluipschutters jacht maakten op de Britse soldaten, juist op de dag dat Leslie was gesneuveld.
Zij hebben die film als zeer indrukwekkend ervaren.

Bronnen en credits

Familie Borghs, Overloon
Chris Phillips
Joanne Johnston (familie)
Opsteller Harry Lutters

volg ons op

e-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
correspondentieadres:
Holthesedijk 2 a, 5825JG Overloon

Kvk nummer: 83346422
Banknummer: NL04 RBRB 8835 3869 69
t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles

©2021 Overloon War Chronicles