Nederlander tussen de Britten

Veldgraf Wil van der burgt

“In de felle strijd, niet alleen voor de bevrijding van ons eigen Vaderland, maar tevens van bevriende volkeren gaf Uw zoon Wilhelm Christian, vrijwillig in dienst van het Vaderland, het hooge offer van zijn leven.”
Uit een brief van koningin Wilhelmina aan de ouders van Wil v.d. Burgt

Van de 281 graven op deze begraafplaats zijn er 280 van gevallenen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Maar in één graf rust…  een Nederlander.

Wilhelm Christian van der Burgt, zoals Wil volledig heet, wordt geboren op West-Terschelling, op 11 april 1923. Hij is de zoon van Jacobus Wilhelm van der Burgt en Jacoba Geertruida Vossers.

Nadat Wil met goed gevolg het Gymnasium heeft doorlopen, treedt hij als waterbouwkundige in dienst bij Rijkswaterstaat. In de laatste oorlogsjaren staat Wil ingeschreven als kantonnier bij Rijkswaterstaat, Directie Limburg, Arrondissement Maas, mede om aan de Duitse controle te kunnen ontsnappen. Na de regionale bevrijding meldt Wil op 5 oktober 1944, dan 21 jaar oud, zich aan bij de Prinses Irene Brigade.

Lees het bijzondere verhaal van Wil van der Burgt, gevallen voor de vrijheid van Nederland. En de enige Nederlander tussen de Britten op de CWGC-begraafplaats in Overloon. 

volg ons op

e-mail: overloonwarchronicles@gmail.com
correspondentieadres:
Holthesedijk 2 a, 5825JG Overloon

Kvk nummer: 83346422
Banknummer: NL04 RBRB 8835 3869 69
t.n.v. Stichting Overloon War Chronicles

©2021 Overloon War Chronicles